การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง

การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง

ใครพบเห็นผู้ป่วยจิตเวช คนเร่ร่อนและขอทาน ที่มาอาศัยในพื้นที่และสร้างความลำคาญ อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนให้แจ้งมายังศูนย์คุ้มครองที่ใกล้เคียงตามแผนผัง ดังนี้ ⇓⇓

งานพี่กล้วย

Print Friendly, PDF & Email