ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ เป็นมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราอาสาสมัคร) สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์ของกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.gad.moi.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” รายการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

http://www.gad.moi.go.th/index-1.html

 

 

Print Friendly, PDF & Email