ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ขององคืการบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ประกาศพี่จิ๋ม

Print Friendly, PDF & Email