ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ เทศบาลตำบลนาหว้า ต้านยาเสพติด คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ท่านใดสนใจสมัครหรือสอบถามได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้นะค่ะ👎👎

ประชาสัมพันธ์เตะตระกร้อ

Print Friendly, PDF & Email