รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ประกาศ อบต.เหล่าพัฒนา

Print Friendly, PDF & Email