หน้าแรก

นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 6

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

20 ตุลาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
17 กรกฎาคม 2563 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กรกฎาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่…
27 พฤษภาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 5,9 (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2563 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 5,9
25 พฤษภาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร