หน้าแรก

นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 8

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

11 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 ธันวาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ธันวาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ธันวาคม 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
20 ตุลาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2563  ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564
30 ธันวาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มีนาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
5 มีนาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ 14
5 มีนาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อประปาหมู่บ้านภายในพื้นที่่่ หมู่ที่ 13
5 มีนาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองบัวยาว หมู่ที่ 11
1 มีนาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) หมู่ที่ 12

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 13.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยนายดิฐพงศ์ ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา มอบหมายให้นายภควัต พึ่งตัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายธีรพงค์ สัพโส ผู้อำนวยการกองช่างและนายพงค์สวัสดิ์ บุญชาญ นายช่างโยธาอาวุโส ร่วมออกสำรวจพื้นที่กับคณะทำงานจากทางอำเภอนาหว้าผู้ใหญ่บ้านประจำท้องที่และเจ้าหน้าที่จาก สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ตรวจสอบพื้นที่บริเวณ 1.หนองไชยวานโคกกิ่ว 2.หนองกุดตาต๊อด และ 3.หนองโพนโพดซึ่งมีจะการจัดทำโครงการเพื่อของงบดำเนินการจาก รองนายกรัฐมนตรี ต่อไป