กำหนดการรับชำระภาษี ปีงบประมาณ 2562

กำหนดการรับชำระภาษี ปีงบประมาณ 2562

ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

Print Friendly, PDF & Email