ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์) พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพกู้ภัย) และนักการภารโรง

Print Friendly, PDF & Email