ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 15 จุด ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่…

Print Friendly, PDF & Email