ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563