ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้ค่ะ…

ประกาศสอบ

Print Friendly, PDF & Email