ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Print Friendly, PDF & Email