ร้องเรียน-ร้องทุกข์

หากท่านมีข้อปัญหาร้องเรียน-ร้องทุกข์ หรือร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อได้ที่...

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180
โทร. 0-4206-3015
E-mail : webmaster@lpn.go.th
https://lpn.go.th/home

หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านขวามือ..