โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันนี้นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้าพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา ณ บริเวณสวนสาธารณะห้อยหนองดินดำ บ้านนาน้อย หมู่ที่ 12 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ. นครพนม

Print Friendly, PDF & Email