องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง ดอนศาลา ที่ในไม่ช้าจะมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในการบรรเทาปัญหา การสูบน้ำในฤดูนาปรัง ขณะนี้การก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย คิดเป็นเนื้องานประมาณ 90% เหลือเพียงต่อระบบไฟ และทดลองระบบ ก็จะสามาถทำบันทึกส่งมอบและถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลของ อบต.เหล่าพัฒนา ต่อไป

Print Friendly, PDF & Email