ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 13.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยนายดิฐพงศ์ ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา มอบหมายให้นายภควัต พึ่งตัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายธีรพงค์ สัพโส ผู้อำนวยการกองช่างและนายพงค์สวัสดิ์ บุญชาญ นายช่างโยธาอาวุโส ร่วมออกสำรวจพื้นที่กับคณะทำงานจากทางอำเภอนาหว้าผู้ใหญ่บ้านประจำท้องที่และเจ้าหน้าที่จาก สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ตรวจสอบพื้นที่บริเวณ 1.หนองไชยวานโคกกิ่ว 2.หนองกุดตาต๊อด และ 3.หนองโพนโพดซึ่งมีจะการจัดทำโครงการเพื่อของงบดำเนินการจาก รองนายกรัฐมนตรี ต่อไป

1 2 3 9