ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่
                          

Print Friendly, PDF & Email