คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา คลิกที่นี่

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน คลิกที่นี่

คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ตามชื่อตำแหน่งที่ท่านสนใจ

Print Friendly, PDF & Email