หน้าแรก

นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 5 6 8

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

24 เมษายน 2561 ราคากลางและตารางรายละเอียดงานโครงการซ่อมแซมถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านดอนปอ – บ้านเหล่าพัฒนา
23 เมษายน 2561 ราคากลางและตารางรายละเอียดงานการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
5 เมษายน 2561 ราคากลางและรายละเอียดงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
5 เมษายน 2561 ราคากลางและตารางรายละเอียดงานโครงการลงท่อระบายน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
2 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่15
2 เมษายน 2561 ราคากลางและตารางรายละเอียดโครงการตัดถนนสายใหม่โคกหนองแฮ่ หมู่14
21 สิงหาคม 2561 แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางเข้าวัดสว่างอารมณ์ไปทางทิศตะวันออก ซุ้มประตูหมู่ที่ 1
21 สิงหาคม 2561 ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางเข้าวัดสว่างอารมณ์ไปทางทิศตะวันออก ซุ้มประตูหมู่ที่ 1
9 สิงหาคม 2561 แบบแปลนโครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
9 สิงหาคม 2561 ขอบเขตและรายละเอียดงานโครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
15 มิถุนายน 2561 ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทองทรัพย์ บุพศิริ ถึงบ้านนายศิริศักดิ์ เดชขันธ์ หมู่ที่ 2
15 มิถุนายน 2561 ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากดอนปู่ตา ถึงสามแยกสำนักสงฆ์สระแก้ว หมู่ที่ 3
29 สิงหาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสง่า พันธุกางถึงบ้านนายไทย พันธุกาง หมู่ที่15
29 สิงหาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงท่อระบายน้ำจากบ้านนายสำราญ เดชขันธ์ถึงบ้านนายสำเร็จ ป้องดู่ หมู่ที่ 2
29 สิงหาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงท่อระบายน้ำจากบ้านนายวิเชียร เหง้าน้อยถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย วัดศรีสมพร หมู่ที่ 12
21 สิงหาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนายทับทิม สังกะ ไปหนองโดก หมู่ที่ 9
21 สิงหาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนางดัด บุพศิริ หมู่ที่ 2
21 สิงหาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางเข้าวัดสว่างอารมณ์ไปทางทิศตะวันออก ซุ้มประตูหมู่ที่ 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 13.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยนายดิฐพงศ์ ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา มอบหมายให้นายภควัต พึ่งตัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายธีรพงค์ สัพโส ผู้อำนวยการกองช่างและนายพงค์สวัสดิ์ บุญชาญ นายช่างโยธาอาวุโส ร่วมออกสำรวจพื้นที่กับคณะทำงานจากทางอำเภอนาหว้าผู้ใหญ่บ้านประจำท้องที่และเจ้าหน้าที่จาก สำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ตรวจสอบพื้นที่บริเวณ 1.หนองไชยวานโคกกิ่ว 2.หนองกุดตาต๊อด และ 3.หนองโพนโพดซึ่งมีจะการจัดทำโครงการเพื่อของงบดำเนินการจาก รองนายกรัฐมนตรี ต่อไป