สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2562

Print Friendly, PDF & Email