กิจกรรม x-ray พื้นที่ก่อนเปิดจังหวัด ณ วัดศิริมงคล บ้านเหล่าพัฒนา

วันนี้ เวลา 08:00 น. นำทีมโดย นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ร่วมกับ รพ.สต. ทั้ง2 แห่ง ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.และอาสาสมัครตำบลเหล่าพัฒนาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม x-ray พื้นที่ก่อนเปิดจังหวัด ณ วัดศิริมงคล บ้านเหล่าพัฒนา

Print Friendly, PDF & Email