สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2561

Print Friendly, PDF & Email